Usługi

Świadczymy usługi księgowo-rachunkowe i kadrowo-płacowe dla klientów biznesowych i indywidualnych...

 

 

Zakres usług:

 • Pełna księgowość
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Ewidencja środków trwałych
 • Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Rejestry zakupu i sprzedaży VAT
 • Informacje podsumowujące UE
 • Rozliczenia roczne
 • Reprezentowanie podatnika przed US i ZUS

Obsługujemy również spółki zagraniczne. Zawsze służymy wsparciem dla klienta zarówno telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty e-mail. Szanując czas Klienta możemy odebrać dokumenty z siedziby jego firmy.

Zaświadczenie

Zaświadczenie sygnowania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości